Hvor kommer oplysninger fra?
Vi har de oplysninger, som du selv giver os i forbindelse med bestilling og betaling i vores netbutik.

Databeskyttelsesforordningen, også kaldet Persondataforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) er en omfattende ny EU-lov om databeskyttelse, der vil give enkeltpersoner bedre databeskyttelse i EU. Hos Ida Holm opdaterer vi vores systemer og processer for at forberede os til GDPR’s ikrafttrædelse 25. maj 2018.

Hvis du gerne vil læse mere om Ida holm’ håndtering af oplysninger, kan du læse nedenfor:

Med hvilket formål behandles oplysningerne?
Salg, herunder betaling og levering, samt evt. opfølgning.

Med hvilken hjemmel behandles oplysningerne?
Institutionen/forældrebestyrelsen bestiller Ida Holm Fotografi til at udføre fotograferingen.

Jf. forældrene afgiver i forbindelse med bestilling og salg af billeder i netbutikken, der er således kun adresse oplysninger på de forældre, der ønsker at gennemføre et køb.

Hvilken følsomhed har oplysningerne?
Almindelige persondata – herunder: Barnets navn, stue, forældres navn(e), adresse samt evt. e-mail og telefonnummer. Bliver kun oplyst til Ida Holm Fotografi, når der bliver gennemført/bestilt online i Ida Holm’s netbutik af forælderen selv.

Er den registrerede oplyst om behandlingen?
Det fremgår af vores infomatriale, at man kan læse om håndteringen af oplysningerne på Ida Holm’s hjemmeside: www.idaholm.dk

Oplysningen herom bliver gentaget ved gennemførelse af ordrer i Ida Holm’s netbutik.

Er personoplysningerne nødvendige for formålet?
Institutionen/forældrebestyrelsen bestiller Ida Holm Fotografi til at udføre fotograferingen.

Institutioner:

Ja, ifbm. forældrenes bestilling af billeder, herunder kundeservice, bruger Ida Holm personoplysningerne hertil.

Hvornår udløber/slettes oplysningerne?
Institutioner:

Hvis der af forælderen er ønsket fotografering, slettes oplysninger om barnet, ved udgangen af kalenderåret, året efter endt fotografering. Dvs. får institutionen taget billeder i oktober 2018, slettes oplysningerne december 2019. Herefter gemmes der alene oplysninger om forælderen jf. Bogføringsloven § 10.

Portrætter og børnenes navne slettes ved udgangen af kalenderåret, efter endt fotografering, ligesom login-muligheden i Ida holm’s netbutik udløber. Portrætter ligger, før de slettes på samme vis, på Ida Holm’s server under et anonymiseret filnavn bestående af tal og bogstaver.

Er udløbsdatoen i overensstemmelse med formålet?
Ja, Ida Holm's driver en sæson-præget virksomhed, med hoved-fotografering/højsæson: fra september til november-måned. Det er Ida Holm’s vurdering, at der kommer henvendelser på alle slags billeder fra én højsæson til den næste, hvorfor muligheden for (gen)bestilling er aktuel.

Hvem har adgang til oplysningerne?
Ida Holm’s administrative medarbejdere.

Hvor lagres personoplysningerne?
I virksomheden; internt på Ida Holm’s drev og beskyttede servere.

Er der procedurer som sikrer den registreredes rettigheder?
Ja, den registrerede har ret til indsigt, samt ret til sletning af urigtige oplysninger. Findes der ikke nogen indeværende ordre, kan samtlige oplysninger slettes.

Herunder også den registreredes øvrige rettigheder; retten til indsigt, begrænsning af behandling og retten til at kunne flytte sine personoplysninger (dataportabilitiet).

Kontakt Ida Holm Fotografi hvis du mener, der er registreret forkerte oplysninger om dig eller på anden vis ønsker oplysninger fjernet.

Den registrerede har altid ret til at klage til Datatilsynet.

Er der procedurer for underretning af modtagere, hvis man jf. ovenstående?
Ida Holm Fotografi kontakter evt. relevante virksomheder hvortil oplysningerne er videregivet jf. nedenstående punkt.

Hvem videregives oplysningerne til? (Underdatabehandlere)
På hvilket retligt grundlag videregives oplysningerne?
Hvem overlades oplysningerne til?
Ikke andre end ovenstående.

Foreligger der en databehandleraftale?
Ja, mellem Ida Holm Fotografi og skolen, samt mellem Ida Holm Fotografi og deres underdatabehandlere.

Overføres oplysningerne til lande udenfor EU / EØS?
Nej